Posty

Wiewiórka, jak można się oprzeć

Sarna, dolina Redy

Wiewiórka, lekka jak piórko

Naturalna redukcja populacji lisów

Zdjęcia zwierząt z niewielkiej odległości

Lis (Vulpes vulpes)

Jeż europejski (Erinaceus europaeus)

Bielmo na oku kozła

Zając, szarak (Lepus europaeus)

Wiewiórka (Sciurus vulgaris)